Najnowsze Wpisy

linkologia.pl spis.pl

W obecnych warunkach ekonomicznych, przy bardzo zmiennych postawach konsumentów podejmowanie decyzji przez firmy produkcyjne staje się coraz bardziej złożone i problematyczne. Dostosowanie swojego cyklu zakupów i produkcji do dynamiki popytu stanowi już właściwie konieczność. Efektywność przedsiębiorstwa zależy w ogromnej mierze od odpowiedniego planowania – zarówno zakupów, dostaw, logistyki, jak i samego procesu produkcji. Odpowiedzią na te potrzeby jest oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobami Przedsiębiorstwa) np. Microsoft Dynamics NAV.

 

Systemy ERP skutecznie wspierają zarówno produkcję dyskretną, jak i produkcję procesową. Te dwa różne sposoby zarządzania produkcją znajdują zastosowania w określonych branżach. O ile w produkcji dyskretnej zasilanie materiałami ma charakter nieciągły, o tyle w produkcji procesowej mamy do czynienia z ciągłym przepływem materiałów (np. w branży chemicznej czy metalurgicznej). W ramach produkcji procesowej rzadko kiedy powstaje tylko jeden produkt. Na ogół powstaje ich kilka – klasyfikujemy je jako produkty, produkty poboczne oraz produkty uboczne. Każdy z nich ma wpływ na wartość wytworzonych produktów. W procesie produkcji mierzone i rejestrowane jest całe spectrum cech. Na podstawie tych danych dokonuje się klasyfikacji – część produktów zostaje zakwalifikowana do kolejnych etapów, inne nie.

 

Czas na wdrożenie

 

W każdej rozwijającej się firmie nadchodzi moment, kiedy wdrożenie systemu ERP (np. Navision) stanowi konieczność. Prowadzenie biznesu w tabelach Excela staje się uciążliwe i niewystarczające. Organizacja zaczyna mieć problemy z przetwarzaniem danych oraz ich dystrybucją między poszczególnymi jednostkami. Taka firma potrzebuje kompletnego systemu, który ułatwi jej obsługę procesów finansowo-księgowych czy kadrowo-płacowych.

 

Szereg czynników decyduje o konieczności wdrożenia systemu ERP. Wciąż zwiększająca się liczba klientów, pojawienie się nowych wyrobów i usług w ofercie, zwiększenie zatrudnienia – wszystkie te aspekty obnażają niedoskonałości zarządzania niezintegrowanego. W dodatku im większa organizacja, tym trudniej zachować porządek. Pobieranie i wprowadzanie informacji do wielu różnych programów generuje częste pomyłki. Problemem staje się wymiana danych - pracownicy jednego działu mają problemy z przesyłem informacji do pracowników sąsiednich działów. Administratorzy systemu zaczynają być zalewani niespotykaną dotąd ilością żądań wprowadzania różnych kombinacji programowych. Zjawisko te jest wyjątkowo widoczne wtedy, gdy dochodzi do fuzji firm – rozbieżności w systemach zarządzania okazują się tak głębokie, że trzeba sięgnąć po rozwiązanie unifikujące.

 

W przypadku produkcji procesowej powodów do wdrożenia ERP system jest więcej. Im bardziej skomplikowany jest proces produkcyjny tym trudniej podejmować odpowiednie działania. Wzrost produkcji, ciągle zmieniające się procedury i normy, rosnąca liczba podwykonawców, coraz większe wymagania klientów – na wszystko to trzeba być przygotowanym. Prawdziwym wyzwaniem zaczyna być prognozowanie i planowanie produkcji. Firmy, których produkcja wzrasta albo rozszerza się o nowe produkty potrzebują systemu, który im to umożliwi. Tak gwałtowne przyspieszenie procesów wymaga rewizji metod. Automatyzacja pracy zakładu, integracja działów planowania z produkcją, szybki dostęp do danych staje się niezbędny. Ponadto niezależnie od wszystkiego konieczna jest pewność, że firma posiada surowce do produkcji. Tylko stosując niezawodne rozwiązania przedsiębiorstwo zyska gwarancję, że towary opuszczające linię produkcyjną zaspokoją zapotrzebowanie bądź nie będą gromadziły się w magazynie.

 

Wprowadzenie systemu ERP może zbudować prawdziwą przewagę nad konkurencją. Jednak, by to osiągnąć należy liczyć się z wprowadzeniem wielu kluczowych zmian w firmie. Wdrożenie technologii bez zmiany sposobu zarządzania całością procesów spowoduje jedynie niewielkie usprawnienia w działaniu organizacji. By w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP należy zintegrować system z całością procesów oraz odpowiednio przeszkolić pracowników.

dynamicserp : :

linkologia.pl spis.pl

Technologia radiowa (RF) oraz skanowania kodów kreskowych została zastosowana w wielu skanerach kodów kreskowych, zarówno ręcznych jak i montowanych na wózkach widłowych. Technologia ta obejmuje również metody przesyłania informacji ze skanera do centralnego systemu drogą radiową.

Dzięki jej wdrożeniu magazyn może bazować w swej działalności na bieżących danych. Dane zeskanowane w trakcie przyjęcia są przekazywane do systemu. Kod kresowy zapasu skanuje się ponownie w momencie wydania. Dane dotyczące zapasów są aktualizowane w bazie danych na bieżąco bezpośrednio po zeskanowaniu kodów kreskowych.

 

Funkcja ta pozwala „śledzić” ścieżki poszczególnych zapasów już od momentu zeskanowania kodu kreskowego przy przyjęciu. Skanowanie kodu kreskowego ma celu zarejestrowanie informacji o miejscu pochodzenia zapasu, czasie przyjęcia, miejscu i terminie planowanej dostawy.

Takie udogodnienia eliminują konieczność przekładania zapasów w magazynie w celu wprowadzenia danych, a także zamieszanie, jakie generuje gromadzenie wydruków. Po zeskanowaniu informacji z przyjmowanego zapasu, system przekazuje instrukcje dotyczące jego docelowego położenia, wyświetlając je na ekranie lub ręcznym skanerze. Z kolei skaner może przesłać drogą radiową do centralnego systemu potwierdzenie odłożenia zapasu. Palle Petersen nadmienia również, że zastosowanie technologii radiowej i kodowania kreskowego w systemie zarządzania magazynem zmniejsza prawdopodobieństwo błędów w czasie wprowadzania danych do mniej niż jednego procenta.

Oczywiście powyższa funkcjonalnonść wymaga dobrego ERP system. Warto zwrócić uwagę i przeanalizować możliwości np. Microsoft Dynamics NAV (Navision).

 

Wszechstronna integracja z systemem ERP zwiększa wydajność i produktywność

W przypadku gdy system WMS jest zintegrowanym elementem systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, każdy użytkownik, począwszy od pracowników działu zakupów, produkcji po dział sprzedaży, ma bieżący dostęp do informacji o zapasach i ich przesunięciach w magazynie.

„Jeśli system jest idealnie zsynchronizowany, to zaledwie pięć lub dziesięć sekund po dostarczeniu i odłożeniu palety, system informuje o położeniu i dostępności zapasu wszystkich pracowników”.

Synchronizacja usprawnia pracę całej firmy, również poza magazynem. „Informacje o dostępności zapasów są niezbędne dla każdego działu sprzedaży – bez takich informacji dzisiaj firmy nie są już w stanie dobrze zaplanować procesów logistycznych”.

 

Ponadto synchronizacja w systemie Microsoft Dynamics NAV ułatwia bezpośrednie pobranie komponentów na potrzeby działu produkcji i odesłanie wyrobów gotowych bez zakłócenia procedur kontroli stanów magazynowych w magazynie. Cały system pracuje na jednym serwerze, co znacząco upraszcza strukturę wewnętrznej sieci informatycznej i eliminuje konieczność integracji różnych systemów i programów. Wdrożenie rozszerzeń systemu jest również bezproblemowe.

dynamicserp : : wms

linkologia.pl spis.pl

Bardzo ważnym krokiem przy wyborze systemu ERP jest porównanie funkcjonalności modułów.

Wybierając system ERP, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność. Oprogramowanie powinno składać się minimum z kilku podstawowych funkcjonalności obejmujących procesy:

- magazynowania

- zarządzania zapasami

- planowania produkcji (w przypadku firm produkcyjnych)

- dostaw

- sprzedaży

- zarządzania kontaktami z klientem

 

 Kolejne istotne moduły do księgowość i finanse, kadry i płace (czyli zarządzanie zasobami ludzkimi). W niektórych firmach niezbędne będą jednak także moduły do zarządzania transportem czy projektami.

Warto jednak wniknąć także głębiej w poszczególne funkcjonalności. I tak, pod obsługą produkcji może kryć się jedynie obsługa zleceń produkcyjnych i BOM (struktura materiałowa). Moduł ten może jednak zawierać także graficzne planowanie produkcji, mocy produkcyjnych, obciążeń, przezbrojeń itp. Warto zatem szczegółowo zweryfikować czy firmie wystarczy podstawowa funkcjonalność, czy jednak kluczowe jest bardziej zaawansowane zarządzanie produkcją?

 

Modyfikacje funkcjonalności

Kolejną kwestią jest możliwość modyfikacji funkcjonalności i procesów w systemie. Zamknięty system ERP nie umożliwi nam tego, dlatego jest mniej elastyczny. Takie rozwiązanie będzie dobre dla firm, które potrzebują podstawowych funkcjonalności i wiedzą, że specyfika ich działania nie będzie wymagała zmian w procesach.

W przypadku systemów umożliwiających modyfikacje, praktyczna jest własna platforma rozwoju, która owe modyfikacje ułatwi i przyspieszy. Dzięki takiej platformie będziemy mogli budować rozwiązania branżowe, ściśle specjalistyczne. Warto zwrócić uwagę na to, czy znajdziemy katalog rozwiązań branżowych do wybranego przez nas systemu. Pisanie ich od nowa będzie bowiem wiązać się dla naszej firmy z ogromnymi kosztami. Najkorzystniej będzie, abyśmy sami mieli dostęp do platformy i mogli wprowadzać modyfikacje, które będą aktualnie potrzebne.

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Porównując poszczególne systemy ERP, warto także zwrócić uwagę na to, czy projekt wdrożenia uwzględnia dostosowanie do wymagań i potrzeb naszej firmy. Może bowiem okazać się, że to my będziemy musieli zmienić procesy, aby dostosować się do ustawień systemu i przez to możemy stracić swoją konkurencyjność na rynku. Warto również dokładnie sprawdzić, czy oferta na projekt wdrożenia ERP jest realizowana w oparciu o międzynarodową, sprawdzoną metodykę wdrożeniową. Z projektu powinien jasno wynikać podział na etapy, czas etapów, podział na produkty wdrożeniowe i zadania.

 

Uważaj na ukryte koszty

Szczególną wagę powinniśmy również przyłożyć do tego, aby firma wdrożeniowa przedstawiła nam szczegółowy budżet. Ważne jest to, czy partner ma swoją metodykę. Nie może ona jednak znajdować się tylko na papierze. Rozliczenia za czas pracy powodują dodatkowe koszty, jeśli któryś z etapów wdrożeń przedłuży się. Wszelkie dodatkowe zmiany funkcjonalności będą przecież na nasz koszt.

Nie możemy zapomnieć również o tym, żeby nauka systemu ERP jest skomplikowanym zadaniem. Dlatego w przedstawionej nam ofercie sprawdzajmy czy zostały nam zaoferowane odpowiednie szkolenia i czy nie jest ich za mało.

dynamicserp : : system erp

linkologia.pl spis.pl

System Microsoft Dynamics NAV pozwala na łatwą integrację z innymi programami Microsoft. Dzięki współdziałaniu z pakietem Office, Microsoft Windows Server czy Microsoft SQL Server każda czynność staje się prosta i niezwykle intuicyjna.

 

Więcej zadań w krótszym czasie

System Microsoft Dynamics NAV jest ukierunkowany na pracę zadaniową, która teraz jest jeszcze Łatwiejsza dzięki szacie graficznej znanej z Microsoft Outlook. Ścisła integracja z pakietem Office pozwala pracować przy użyciu jednego programu. Prosta wymiana danych ułatwia tworzenie dokumentów, prezentacji czy analiz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta. Swobodny przepływ i synchronizacja danych między Microsoft Dynamics NAV a programem Microsoft Outlook eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Dostęp do danych przechowywanych w programie Microsoft Outlook z poziomu Microsoft Dynamics NAV umożliwia skuteczniejsze i prostsze zarządzanie pocztą elektroniczną, spotkaniami, zadaniami oraz kontaktami.

 

Pełna zgodność

Oprogramowanie ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala maksymalnie wykorzystać inwestycje w infrastrukturę informatyczną, ponieważ znakomicie współpracuje z rozwiązaniami powszechnie stosowanymi w biznesie. Zgodność z programem Microsoft Sharepoint daje łatwą możliwość dzielenia się informacjami, dzięki którym przepływ informacji i dokumentów między pracownikami i partnerami handlowymi jest sprawny i elastyczny. Automatyczna aktualizacja danych w Microsoft Dynamics NAV uwalnia od ich ręcznego wprowadzania i zapobiega pomyłkom. Integracja i zgodność z innym oprogramowaniem pozwala na szybszą i sprawną komunikację oraz docieranie do nowych klientów bez względu na stosowane przez nich systemy. Lepsza obsługa z pomocą Microsoft Dynamics NAV zwiększa atrakcyjność firmy w oczach nowych kontrahentów.

 

Właściwa decyzja – tu i teraz

Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z ogromnym natłokiem danych i informacji, których analizowanie i aktualizacja pochłaniają mnóstwo czasu. ERP system Microsoft Dynamics NAV pozwala łączyć i systematyzować informacje, dając przy tym dostęp do szczegółowych i aktualnych danych we właściwym czasie. Dysponując precyzyjnymi informacjami, łatwiej podejmować najlepsze decyzje. Środowisko Microsoft Dynamics NAV dzięki analizie i integracji rozproszonych danych umożliwia zebranie wszystkich informacji o produkcie w jednym miejscu, czyniąc je Łatwymi do odnalezienia.

 

Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami Microsoft:

•        większa efektywność i dynamika działania,

•        trafne decyzje oparte na wiarygodnych danych,

•        więcej czasu na innowacyjne działania,

•        szybsza i przyjemniejsza praca,

•        proste wdrażanie,

•        możliwość adaptacji do różnych potrzeb,

•        łatwiejsza wymiana informacji.

dynamicserp : : system erp

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii

langu | zelipapa | kasiablog | wirklichgut | frik | Mailing